بیمه ایران معین

بیمه ایران معین

معرفی

شرکت بیمه ایران‌ معین در سال 1382 تحت شماره 2057 و شناسه ملی 10861536970 در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید. این شرکت از سال 1390 مجوز قبولی اتکایی را از بیمه‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ و در کنار صدور بیمه‌ نامه‌های مستقیم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، اقدام به قبول ریسک اتکایی از سرزمین اصلی نمود.

تغییر مولفه‌های کسب و کار در مناطق آزاد کشور و فعالیت روزافزون شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی در این مناطق موجب شد که سهامدار و مالک شرکت، در آذر ماه ۱۴۰۰ موضوع فعالیت بیمه ایران‌معین را به تخصصی اتکایی تغییر دهد. با تغییر موضوع، پروانه فعالیت اتکایی شرکت برای انجام عملیات بیمه اتکایی در کلیه رشته‌های بیمه‌ای در تاریخ 1400/12/28 توسط بیمه‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

 

موضوع و حدود فعالیت شرکت:

  1. قبول بيمه های اتكايی و اتكايی مجدد، در كليه رشته‌های بيمه از بازارهای داخلی و خارجی براساس پروانه فعاليت صادره از سوی بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران بنابر ظرفيت و مقررات مربوطه
  2. تاسيس، مشاركت و يا اداره صندوق‌های بيمه اتكايی داخلی و خارجی
  3. تحصيل پوشش اتكايی در رابطه با تعهدات بيمه‌ای پذيرفته شده
  4. سرمايه گذاری از محل سرمايه، اندوخته‌ها، ذخاير فنی و ساير منابع مالی شركت در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه
  5. عرضه خدمات مشاوره‌ای، جانبی و تكميلی در زمينه بيمه‌‌های اتكايی
  6. فعاليت در ساير زمينه‌هايی كه با هدف‌ها و موضوع فعاليت شركت مرتبط و مكمل آن باشد

اطلاعات تکمیلی
تعداد شعب پرداخت خسارت 13
شعب پرداخت سیار
تعداد نمایندگان 1
تعداد کارکنان 159
سطح توانگری مالی 1
سهم فروش 15/2
سال تاسیس 1382
درصد میزان خسارت

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت حامیگران اعتماد پایدار می باشد

© 2024 ,https://www.bimechee.ir