بیمه امید

بیمه امید

معرفی

بیمه امید شرکتی خصوصی و با ماهیت سهامی خاص می باشد. عمده سهامداران حقوقی شرکت در حال حاضر عبارتند از :بیمه آسیا ، البرز ، دانا به عنوان اولین شرکت بیمه در چارچوب مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه  در مناطق آزاد موضوع تصویب نامه شماره 24117/ت 522117 مورخ 1379/06/08 هیئت محترم وزیران تحت شماره 1565 و شناسه ملی 10861532066 تاسیس و ثبت گردیده و از همان تاریخ تا کنون با مجوز بیمه مرکزی ایران در ارائه کلیه رشته های بیمه ای به ویژه طرح های جدید پیشگام بوده است. 

اطلاعات تکمیلی
تعداد شعب پرداخت خسارت 8
شعب پرداخت سیار
تعداد نمایندگان 156
تعداد کارکنان 77
سطح توانگری مالی 1
سهم فروش 80/6
سال تاسیس 1382
درصد میزان خسارت

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت حامیگران اعتماد پایدار می باشد

© 2024 ,https://www.bimechee.ir