بیمه نوین

بیمه نوین

معرفی

شرکت بیمه نوین به عنوان هجدهمین شرکت بیمه با شناسه ملی ۱۰۱۰ ۳۸۰۸ ۶۸۰ در کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ با شماره ۲۶۳ ۴۶۱ در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۸۴ پروانه فعالیت بیمه خود را تحت شماره ۳۸۱ از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود.

 نوع مالکیت سازمان سازمان سهامی عام خصوصی می باشد.

 سرمایه شرکت بیمه نوین 1500 میلیارد ریال می باشد که تمام آن پرداخت شده است.



 حوزه فعالیت موسسان شرکت:

 بانکی و مالی (نک اقتصاد نوین و شرکت‌های وابسته.)

 صنعتی( شرکت توسعه صنایع بهشهر و شرکت های وابسته- متعلق به بانک ملی ایران.)

ساختمانی( شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و شرکت های وابسته، شرکت پیمانکاری بین المللی استراتوس و شرکت های وابسته).

 ترکیب سهامداران 

1: بانک اقتصاد نوین و گروه وابسته ۲۰ درصد

2: توسعه صنایع بهشهر و گروه وابسته( متعلق به بانک ملی) ۱۹ درصد.

3: پیمانکاری بین المللی استراتوس و گروه های وابسته ۱۳ درصد.

4: سرمایه گذاری ساختمان ایران و گروه وابسته ۱۱ درصد.

5:سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت  ۶ درصد 

 

اطلاعات تکمیلی
تعداد شعب پرداخت خسارت 66
شعب پرداخت سیار
تعداد نمایندگان 2284
تعداد کارکنان 692
سطح توانگری مالی 1
سهم فروش 1/7
سال تاسیس 1384
درصد میزان خسارت

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت حامیگران اعتماد پایدار می باشد

© 2024 ,https://www.bimechee.ir